viernes, 10 de agosto de 2007

Acta del 14.03.07

ACTA DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA MUNICIPAL I PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

A la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra, essent les 20 hores del dia 14 de març de 2007, es reuneix la Comissió d’ Economia Municipal i Pressupostos Participatius, que queda constituïda així:
Presideix la reunió Adelaida Restrepo
Assistents: Pere Font, Albert Bonet, Valentin Montaña i Eli Forés que fa de secretària
Excusen la seva absència: Júlio López, Carme Mas, Ferran Castells i Cristina Riambau.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta del 13 de desembre de 2006 i 14 de febrer de 2007.
S'aproven les dues actes sense esmenes

2. IV Premi Cal Bofill de Bones pràctiques de sostenibilitat.
En l'àmbit de la sostenibilitat social es proposa la delegació de Torredembarra de la lliga contra el càncer pel seu treball de recolzament psicològic de persones amb càncer, recollida de fons, cursets informatius etc.

En l'àmbit de la sostenibilitat ambiental es proposa Iris Gual, pel seu treball en la protecció de les espècies del litoral de Torredembarra i en especial de la Posidonia oceanica local.

La comissió acorda designar a Pere Font com a membre del jurat en representació de la comissió.

3. Mecanismes de participació en els pressupostos.
S'acorda concentrar tot el procés el mes posterior a les eleccions. Els mitjans de comunicació locals han estat consultats i accepten col·laborar en la difusió del procés. Possiblement, ja estarà en funcionament la ràdio local. S'acorda preparar un pla de comunicació la propera reunió.

La comissió acorda anar treballant durant aquest mes el document que es va debatre la passada reunió, incloent-hi dates concretes, intercanviant els comentaris via correu electrònic i permetre la incorporació d'aportacions de la resta de comissions del CMST.

S'acorda en la propera reunió fer un llistat d'establiments o llocs on poder disposar la informació i poder recollir les propostes.

També es sol·licita demanar pressupost per fer bustiatges directes de la informació i propostes a tots els habitatges.

4. Butlletí del Consell Municipal de Sostenibilitat.
Es proposa un article sobre el desenvolupament del procés de pressupostos participatius.

5. Precs i preguntes.
No n'hi han

Es tanca la sessió essent les 21,30 hores.

La presidenta /// La secretària accidental


Adelaida Restrepo /// Elisenda Forés

No hay comentarios: